Provocatief coachen

Boeken, artikelen en de video's.

Meer dan 10 jaar heb ik - Anneke Dekkers - opleidingen, workshops en trainingen gegeven in provocatief coachen. Voor coaches, trainers, opleiders, hulpverleners. Professionele begeleiders dus. Ook heb ik boeken en artikelen geschreven.


Ik ben er begin 2016 mee gestopt.

Hoewel, stoppen...provocatief coachen is me in het bloed gaan zitten, dus waar ik kan pas ik het nog toe.

Maar ik geef geen opleidingen /workshops meer. (Alleen nog bij uitzondering workshops voor bedrijven en in opleidingen).


Wat ik voor je heb, is deze pagina met informatie over provocatief coachen. Doe er je voordeel mee!

Grondlegger Provocatief coachen

Frank Farrelly

Provocatief coachen is een spannende coachingsmethode. Je daagt uit, hangt de clown uit, hebt lol, ontkent het probleem... En het is nog effectief ook! Het is de combinatie van warmte, humor en uitdaging die de klant al snel in de goede richting stuurt.

Frank Farrelly (1931, 2013) is de grondlegger van provocatief coachen.

provocativetherapy.com/

Frank Farrelly´s weg naar provocatief coachen

Uit het boek: Provocatief coachen.


Opgeleid als Social Worker werkt hij vele jaren als therapeut in psychiatrische ziekenhuizen. Hij is tijdens zijn opleiding vooral getraind in psychoanalytische gesprekstechnieken en werkt via het ‘diagnose – recept model’: ‘Ik analyseer wat mis is met jou en schrijf een behandeling voor. Die voeren we uit en dan word je beter’. Met behulp van gesprekstherapie dient de cliënt zich bewust te worden van de oorzaken van emotionele problemen. Die zijn vaak terug te voeren naar de jeugd. Met het enthousiasme van een beginnend student stort Farrelly zich op zijn cliënten. Helaas met weinig succes. Vreemd voor hem, want hij past toe wat hij geleerd heeft. Waarom werkt het dan niet?


Zijn medestudenten wijzen hem op het werk van Carl Rogers. Deze heeft de cliënt-centered-therapy ontwikkeld. De leefwereld van de cliënt staat nu centraal en niet de visie van behandelaar.

Kernelementen van de gesprekstechnieken zijn invoelen, spiegelen, onthullen, feedback geven.


In zijn boek Provocative Therapy beschrijft hij hoe hij zijn vrouw tot diep in de nacht wakker houdt als hij zijn eerste patiënt heeft gecounseld volgens de methode van Rogers. Voor het eerst begrijpt en voelt hij hoe het is de patiënt te zijn, in plaats er van buitenaf naar te kijken! ‘Voor de allereerste keer begon ik te snappen hoe de dingen waren voor háár en niet hoe ze waren volgens (…) mij, haar familie of de rest van de wereld. Vanuit háár perspectief was haar manier van doen zinvol en zinnig. Het was een heel beangstigende ervaring – maar ook heel opwindend – om de wereld van iemand anders binnen te gaan’.


Hij is zo enthousiast dat hij in een zenuwinrichting gaat werken ‘met de ergsten van de ergen’ zoals hij het noemt, in een project van Carl Rogers. Hij verdiept zich in de leefwereld van de cliënten en behaalt in eerste instantie goede resultaten. Toch wordt hij op den duur steeds ontevredener met zijn effectiviteit als therapeut. Jazeker, de methode van Rogers levert meer op dan de Freudiaanse aanpak, maar hij heeft het gevoel dat er meer inzit. Hij merkt in de gesprekken dat hij steeds meer van zichzelf wil laten zien. Grappen wil maken met de cliënt. Zijn ergernissen uitspreken. De enkele keer dat hij dat doet, ziet hij onmiddellijk resultaat. Maar dat past allemaal niet zo binnen de Rogeriaanse stijl.


Het jasje van de Rogeriaanse aanpak past hem dan ook steeds minder. Hij wil zeggen waar het op staat, als mens tegen mens.

Als een cliënt voor de zoveelste keer vertelt dat hij toch maar beter zelfmoord kan plegen en hij verveeld luistert, vraagt de cliënt aan hem: ‘wat denk je eigenlijk?’ En hij antwoordt: ‘nou, eerlijk gezegd: ik vind je verhaal zó goed, ik zou het maar doen!’ De cliënt schrikt en gaat meteen de andere optie - blijven leven - verdedigen. Frank Farrelly denkt: ‘Dit is goed, dit werkt!’ Hij gooit er nog een schepje bovenop waarbij hij steeds uitdagender en grappiger wordt en de cliënt steeds sterker aangeeft waarom zijn leven wel degelijk zin heeft.


Het is deze opstapeling van leerervaringen die Farrelly doet inzien dat hij intussen een eigen methodiek ontwikkeld heeft. Hij geeft er ook een naam aan: provocative therapy. Farrelly ziet provocative therapy als een evenknie van de client-centered-therapy. Beide beschouwt hij als onderdeel van psychoanalyse.


Farrally's ontdekkingen

Cliënten reageren op uitdagingen. Zeg dat ze waardeloos zijn en ze gaan jou vertellen waarom het niet zo is.

Laat klanten merken dat je om ze geeft. Als je dat doet, kun je heel veel tegen ze zeggen zonder ze te beschadigen.

 Humor werkt, het schept een band. Het maakt dat het onzegbare gezegd kan worden.

Van verhaal naar technieken: Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg

Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg raakten gegrepen door de methode en door de persoon van Frank Farrelly en hebben grondig geanalyseerd wat hij nu precies doet. Ze hebben zijn aanpak uiteengerafeld in een groot aantal Farrelly-factoren. Dat leidde tot verschillende boeken en opleidingen.  

Interview met Frank Farrelly

Jaap Hollander interviewt Frank Farrelly over wat Provocatief coachen nou toch eigenlijk is en hoe het werkt.

Eerst 'gewoon' kunnen coachen, dan pas provocatief

Wat wij (Anneke Dekkers en Karin de Galan, auteurs van Provocatief coachen) zo mooi vinden in de biografie van Frank Farelly is dat hij vanuit een diagnose-recept via rogeriaans bij provocatief uitgekomen is.

Wij herkennen dat als elementen die je nodig hebt om goed provocatief te kunnen coachen.

  • Je hebt een idee nodig over wat werkt bij mensen. Als iemand burn-out is, wat is dan wijs om te doen? Als iemand onzeker is, hoe kun je dat dan aanpakken? Pas als je de uitdaging van iemand weet, kun je er gekheid over maken. Anders wordt het richtingloos.
  • Je hebt compassie nodig. Zoals Frank Farrelly zei: ‘Voor het eerst weet ik hoe het is om de ander te zijn’. Dat gevoel roep je voortdurend op als provocatief coach, om de onderliggende warmte te kunnen voelen en over te kunnen brengen.


Het is dus noodzakelijk om eerst ‘gewoon’ te leren coachen: met luisteren, inleven, samenvatten en doorvragen. Daarmee werk je aan je mensenkennis en de warmte.
Daarna gooi je die technieken bij het provocatieve deel van het gesprek weer grotendeels overboord, maar de warmte en mensenkennis houd je vast.

Boeken over provocatief coachen

Boeken van Anneke Dekkers

Provocatef coachen Anneke Dekkers Karin de Galan

Provocatief coachen.

Plaag je klant de goede kant op.

Met video's waarin de beschreven technieken gedemonstreerd worden!

Door Anneke Dekkers en Karin de Galan.

Word je ook weleens moe van klanten die maar niet in beweging willen komen? Vraag je je af of er niet een andere, vrolijkere manier is om je klant te helpen? Dan is dit boek echt wat voor jou.

Ontdek de kracht van provocatief coachen: een speelse aanpak waarmee je het beste uit je klant haalt.

Dit handboek leert je hoe je provocatief coachen effectief inzet tijdens coachingstrajecten. Met 18 uitgewerkte technieken en fragmenten van echte coachingsgesprekken zie je hoe het werkt en dàt het werkt.
Ga voor meer plezier en resultaat!

Enne...uniek zijn de video's waarin de technieken gedemonstreerd worden. Echte provocatiev coaches met echte klanten.

Gelukkig, ik ben een grijze muis!

Provocatief zelfhulpboek voor middelmatige mensen.

Niemand wil een grijze muis zijn, toch? Toch zijn de meesten van ons het. We gaan middelmatig het leven door. Is dat erg? Falen we daardoor? Welnee!

Dankzij dit provocatieve zelfhulpboek leer je vol verve en blijmoedigheid te leven met je eigen middelmatigheid.


Voor andere boeken over provocatief coachen kun je het beste even op internet zoeken.

Artikelen Provocatief coachen

null

Ik heb verschillende artikelen geschreven. Samen en alleen.
Ik geef je er twee die je kunt downloaden:


Hier vind je andere blogs die ik over provocatief coachen geschreven heb.

https://annekedekkerswerkt.nl/category/provocatief/


Provocatieve Tips: ontmoet coaches Wilma en Mandy en hun Coachees Mandy en Richard.

Ik heb in het verleden twee series provocatieve tips gemaakt over  coach Wilma en coach Mandy.

In iedere aflevering krijgen de coaches naar aanleiding van hun belevenissen een provocatieve (video) tip. (Hint: ze staan ook allemaal onder het kopje video. Maar dan zonder het verhaal)

In de eerste serie coacht Wilma Mascha, een ambitieuze leidinggevende.

Bekijk de serie hier:

https://annekedekkerswerkt.nl/category/coach-wilma


In de tweede serie coacht Mandy Richard, een wat knorrige oudere medewerker die het niet makkelijk heeft. Hij staat op de afvloeiingslijst van zijn werkgever. Bekijk de serie: https://annekedekkerswerkt.nl/category/provocatief/coachee-richard/

Video's

Hier is de hele YouTube playlist

provocatieve tip 6: emoties uitvergroten
provocatieve tip 6: emoties uitvergroten
Provocatieve tip 1: Falen of Slagen
Provocatieve tip 1: Falen of Slagen
Provocatieve tip 2: Dit Wordt Leuk!
Provocatieve tip 2: Dit Wordt Leuk!
Provocatieve tip 3: Klink(t) Raar
Provocatieve tip 3: Klink(t) Raar
Provocatieve tip 4: Oeps, Vergeten!
Provocatieve tip 4: Oeps, Vergeten!
provocatieve tip 5: overdrijf je eigen fouten
provocatieve tip 5: overdrijf je eigen fouten
provocatieve tip 7 invullen
provocatieve tip 7 invullen
provocatieve tip 8 overdrijf het effect
provocatieve tip 8 overdrijf het effect
provocatief coachen tip 9: Dat gaat je niet lukken
provocatief coachen tip 9: Dat gaat je niet lukken