Trainen op topniveau Anneke Dekkers

Trainen op jouw topniveau

Leren met en van elkaar

Trainen op topniveau Anneke Dekkers

Training: Trainen op je eigen Topniveau

Bestemd voor:

Organisaties die graag hun trainers de kans willen geven zich verder te ontwikkelen. En zo meer impact op hun deelnemers te hebben.


Trainers blijven soms hangen bij wat ze al kunnen

Trainen is een mooi en lastig vak. Er is vaak weinig tijd voor reflectie of samen leren. Daardoor blijven trainers nog wel eens hangen in wat ze al goed kunnen. Ze doen hun kunstje, terwijl ze waarschijnlijk veel meer te bieden hebben.

Hun deelnemers leren dan minder dan zou kunnen. Bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende uitgedaagd worden.


Vergroot je impact!

In deze training krijgen de trainers van uw organisatie de kans hun eigen niveau te verhogen.

Zodat ze meer impact hebben op de deelnemers.


De training is een co-productie tussen Anneke Dekkers en uw trainers. De leerwensen van de trainers staan centraal. Iedere trainer staat een keer in spotlight met haar/zijn vraag, wens. Er wordt geoefend en feedback gegeven. . Anneke vult aan met relevante inzichten en waar nodig met interventies.De training is een drietrapsraket:

1. de voorbereiding

De voorbereiding bestaat uit 2 onderdelen:

  • Deelnemers vullen een vragenlijst in en formuleren hun leerwensen. Op basis daarvan wordt het programma gemaakt.
  • Introductiewebinar over het boek Trainen op Topniveau. De belangrijkste inzichten worden toegelicht.

Iedere deelnemer ontvangt de pdf  van het boek.

2. De training

De training (meestal twee dagen) waarin de deelnemers aan het werk gaan met hun leervragen en wensen. Iedere trainer komt een keer in de schijnwerpers te staan met  de eigen leervraag.

De deelnemer ontvangt complimenten en concrete tips.

Aan de hand van de ontvangen feedback en tips maakt de trainer een actieplan om uit te voeren.

Waar nodig en gewenst ontvangen ze tussentijdse coaching van Anneke Dekkers.

3. Uitvoeren actieplan en bijsturen

The proof of the pudding is in the eating.

Je kunt van alles verzinnen en jezelf voornemen, in de praktijk blijkt pas wat werkt en niet werkt.

Iedere deelnemers voert een coachingsgesprek met Anneke Dekkers om te bespreken wat wel en niet werkt.

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst worden de conclusies besproken en gedeeld. Onderzocht wordt welke stappen het trainersteam kan nemen om elkaar blijvend te versterken.

Trainen op topniveau Anneke Dekkers

Boek Trainen op topniveau

Wat maakt een trainer een goede trainer?